ტექნოლოგია მასპინძელი-სტუმარი ნობელის პრემია მოიპოვა | ბრექსინმა

ტექნოლოგია მასპინძელი-სტუმარი

პიროქსიკამი-ბეტადექსი (β-ციკლოდექსტრინი) — არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინოვაცია არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებს შორის (აასს-ის) ფარმაკოტექნოლოგიაში. ეს იყო შედეგი მასპინძელი-სასტუმრო კომპლექსის ქიმიის წარმატებული გამოყენება მედიცინაში1 და მას მიენიჭა ნობელის პრემია.

1987 წელს მასპინძელი-სტუმარის ტექნოლოგიიის განვითარებისთვის ფრანგი ქიმიკოსი ჟან-მარი ლენიმსი, სუპრამოლეკულარული ქიმიის დამფუძნებელი, ჩ. პედეერსონი და დ. კრამი ნობელის პრემიით დაჯილდოვდნენ.

მასპინძელი-სასტუმრის კომპლექსის იდეა არის შემდეგი: „მასპინძლის“ მოლეკულის ღრუში „სტუმრის” მოლეკულის შეყვანა, რის შედეგადაც „სტუმარის“ მოლეკულის ქიმიური და ფიზიკური თვისებების ცვლილებები ხდება.

ამ ტექნოლოგიის შესაბამისად, პიროქსიკამის მოლეკულა “სტუმარი” არის მოლეკულური “ოსტატი» β-ციკლოდექსტრინის „მასპიძელ“ მოლეკულაში განთავსებული. უნიკალური ანთების საწინააღმდეგო ტკივილგამაყუჩებელი ნაერთის პიროქსიკამი-β–ციკლოდექსტრინი (ბეტადეს (β-ციკლოდექსტრინი)) (ბრექსინი), ხასიათდება სწრაფი დაწყების მოქმედების და ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტით. ეს განაპირობებს ერთი ტაბლეტის გამოყენებას დღეში.

ბრექსინის და ოქსიკამის ჯგუფის აასს-ის პერორალურმა მიღებამ დაადასტურა, რომ პრეპარატი მოქმედებს სწრაფად (სწრაფი შეწოვის გამო), ხასიათდება გრძელვადიანი ეფექტურობით და ძალიან კარგიაამტანობით. ჩატარდა კვლევები პაციენტებში, რომელთაც აწუხებდათ მუხლის ოსტეოართროზი და იღებდნენ დიკლოფენაკს ან ბრექსინს 6 თვის განმავლობაში, გამოვლინდა, რომ ცხოვრების ხარისხი გაუუმჯობესდათ იმ პაციენტებს რომლებიც იღებდნენ ბრექსინს, რეფერენტული პრეპარატების მიმღებ ჯგუფთან შედარებით2,3.

ბრექსინი რეკომენდირებულია როგორც მწვავე ტკივილისა და ანთების საწინააღმდეგო მკურნალობისთვის, რომელიც საჭიროებს სწრაფ და ეფექტურ აღმოფხვრას მკურნალობის მოკლე ან საშუალო ხანგრძლივობის ტოქსიკურობის რისკის გარეშე.

технология хозяин-гость, Нобелевская премия, ტექნოლოგია მასპინძელი-სტუმარი

технология хозяин-гость, ტექნოლოგია მასპინძელი-სტუმარი

  1. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1987/
  2. Mattar J and Lemmel EM. Focus on in. Ammatory diseases and pain treatment. 1997; 1(2): 14-18.
  3. Hawkey C, Kahan A, Steinbrück K, Alegre C, Baumelou E, Bégaud B, Dequeker J, Isomäki H, Littlejohn G, Mau J, Papazoglou S. Gastrointestinal tolerability of meloxicam compared to diclofenac in osteoarthritis patients. Br J Rheumatol. 1998 Sep;37(9):937-45.